studio_graficzne
       projekt w.studio

 Strona główna  »  1 Procent  

1% podatku za 2013r.Nie wierzysz, że 1% wystarczy, aby zrobić coś dobrego?


JAK POMÓC?


To naprawdę proste! Przekonaj się.

We właściwym miejscu zeznania podatkowego należy jedynie wpisać dane organizacji, na którą chcemy przekazać 1%, czyli:


Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

Organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000268880


Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatnika sam przekazuje odpowiednią kwotę na konto organizacji.

Gorąco dziękujemy za wsparcie!* 1% w 2019 r. -  15 598,60 zł

* 1% w 2018 r. -  17 283,90 zł

* 1% w 2017 r. -  14 429,50 zł

* 1% w 2016 r. -  18 847,17 zł

* 1% w 2015 r. -  13 549,56 zł
* 1% w 2014 r. -  14 785,11 zł
* 1% w 2013 r. -  15 840,43 zł

* 1% w 2012 r. -  18 429,82 zł

* 1% w 2011 r. -  20 091,61

* 1% w 2010 r. -  18 982,68 zł

* 1% w 2009 r. -  15 232,46 zł

* 1% w 2008 r. -  13 668,62 zł

* 1% w 2007 r. -  15 635,37 zł

* 1% w 2006 r. -    2 106,44 zł


Kontakt do Stowarzyszenia:

email: biuro@przeszczepserca.pl


Ty też możesz pomóc!


Przekaż nam 1% swojego podatku!!! To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!!


PIT-36

w poz. 329 wpisać: 0000268880

w poz. 330 wpisać: obliczony 1% od kwoty z poz. 126 zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół (np: 101,26 zł do wpisania 101,20 zł.)

w poz. 331 wpisać: cele statutowe

w poz. 332 zaznaczenie "krzyżykiem" tego pola ("Wyrażam zgodę") pozwoli nam poznać imię i nazwisko darczyńcy

w poz. 333 wpłacający może wpisać swój telefon kontaktowy lub adres


PIT-36 L

w poz. 97 wpisać 0000268880
w poz. 98 wpisać: obliczony 1% od kwoty z poz. 47 zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół (np: 101,26 zł do wpisania 101,20 zł.)

w poz. 99 wpisać: cele statutowe

w poz.100 zaznaczenie "krzyżykiem" tego pola ("Wyrażam zgodę") pozwoli nam poznać imię i nazwisko darczyńcy

w poz.101 wpłacający może wpisać swój telefon kontaktowy lub adres


PIT-37

w poz.137 wpisać 0000268880

w poz.138 wpisać: obliczony 1% od kwoty z poz. 126 zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół (np: 101,26 zł do wpisania 101,20 zł.)

w poz.139 wpisać: cele statutowe

w poz.140 zaznaczenie "krzyżykiem" tego pola ("Wyrażam zgodę") pozwoli nam poznać imię i nazwisko darczyńcy.
w poz.141 wpłacający może wpisać swój telefon kontaktowy lub adres


Serdecznie Pozdrawiamy
Zasady korzystania z odliczeń podatkowych za rok podatkowy 2008, dla osób przekazujących darowizny Stowarzyszeniu Przeszczepionych Serc


1. Darowizna osoby fizycznej (podatek dochodowy od osób fizycznych) - w rozliczeniu podatkowym można odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowiznę przekazaną S.P.S. maksymalnie do kwoty stanowiącej 6% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 14 poz. 176 z roku 2000 z późn. zm., art. 26, ust. 1, pkt 9)

2. Darowizna osoby prawnej (podatek dochodowy od osób prawnych) - od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną S.P.S. do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm., art 18, ust. 1, pkt 1)

Osoby i instytucje poszukujące dodatkowych informacji proszone są o kontakt z nami.


Dziękujemy: Zarząd
Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego?


* Począwszy od roku podatkowego 2007, jeden procent podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, przekaże na wniosek podatnika urząd skarbowy

* Od roku podatkowego 2007 prawo do przekazania jednego procenta podatku mają już wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - a zatem również podatnicy, którzy uzyskują dochody z kapitałów pieniężnych, oraz podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według 19% stawki podatku

* Wnioskiem podatnika jest odpowiednio wypełniony formularz PIT, w którym wpisana zostanie: pełna nazwa wybranej organizacji pożytku publicznego, jej numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz obliczona równowartość 1% z podatku należnego


By przekazać 1% podatku wystarczy, że wpiszesz w zeznaniu podatkowym:


* Numer KRS: 0000268880

* Obliczoną równowartość 1% podatku należnego


DZIĘKUJEMY!
Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc jako o.p.p. niesie pomoc humanitarną i społeczną osobom przed i po przeszczepieniu serca, a także wszystkim osobom zainteresowanym problemami  transplantacji. Organizuje i prowadzi na terenie całego kraju akcje informacyjne - dla młodzieży i społeczności lokalnych - dotyczące problemów zapobiegania chorobom kardiologicznym. Na własnym przykładzie pokazujemy, że transplantacja jest to metoda sprawdzona i ratująca życie w schyłkowej fazie niewydolności serca. Chcemy umożliwić ludziom przed i po przeszczepie serca, spotkania z psychologiem. Z własnego doświadczenia wiemy, jak ważna jest dla chorych oczekujących na przeszczep pomoc psychologa, a także wyczerpująca informacja. Chcielibyśmy, aby spotkania nasze, były stałym elementem w profilaktyce i leczeniu (placówki zdrowia z reguły nie są w stanie takim działaniom podołać). Abyśmy mogli realizować skutecznie w/w cele niezbędne są środki finansowe. Dlatego też zwracamy się do ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie naszych działań i przekazanie 1% podatku dochodowego na konto S.P.S.. Wsparcie finansowe 1 % będzie dla naszego Stowarzyszenia, a przede wszystkim dla chorych oczekujących i  po przeszczepach, bardzo pomocne, pozwoli nam skuteczniej osiągać statutowe cele.

                                                           Członkowie i Zarząd S.P.S. pracują społecznie. Jesteśmy organizacją non profit.

                                                                                                             Za wpłaty, serdecznie, z całego serca dziękujemy.

 

 
Podstawa prawna: Art. 45, ust. 5c, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn.zm.)


logoSPSZdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń
w nowym 2021 roku
życzy

Zarząd SPS

KRS: 0000268880


Przekaż nam 1% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za 2019 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 15 598,60 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.
Więcej w zakładce


Organizacja spotkań


Serwis www.przeszczepserca.pl ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie (szczególnie dotyczące leków) zostały podane włałciwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultnaci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.