studio_graficzne
       projekt w.studio

Zawał serca
Zapalenie mięśnia sercowego
Zakrzepy i zatory w chorobach serca i naczyń

Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynna konsystencja. Zmiana tej konsystencji, czyli powstawanie skrzeplin, może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia i życia.

Zakrzepica żył nóg – przyczyny choroby

Choroba zakrzepowo-zatorowa żył

Krew powraca żyłami z nóg do serca i jest tłoczona dalej przez tętnice płucne do płuc, gdzie następuje jej nasycenie tlenem. Na tej drodze niebezpieczną dla zdrowia blokadą są zakrzepy żylne. Zwłaszcza gdy zakrzep oderwie się od ściany żyły głębokiej nogi i dostanie się do płuc. Zagraża wówczas śmiertelnie naszemu życiu.

Zaburzenia rytmu serca
Wszystko o przeszczepach

Chcemy żyć coraz dłużej i lepiej. Niestety, nasz organizm starzeje się, dotykają go nieuleczalne choroby, organy odmawiają posłuszeństwa. Nie jesteśmy jednak zupełnie bezradni. Medycyna dysponuje potężną siłą, jaką są przeszczepy. One dają nam szansę na wymarzone długie życie w dobrej kondycji.

Wszczepienie stymulatora (rozrusznika serca)

Jest to niewielki zabieg polegający na wszyciu pod skórę klatki piersiowej niewielkiego urządzenia będącego elektrycznym rozrusznikiem serca. Rozrusznik (stymulator) łączy się z sercem za pomocą 1 lub 2 przewodów nazywanych elektrodami, które wprowadza się do serca przez żyłę. Jest to urządzenie zasilane przez baterię, której trwałość wynosi średnio od 5 do 15 lat. Istnieje wiele typów tego urządzenia przystosowanych do różnych potrzeb zależnie od rodzaju schorzenia. Stymulatory serca wszczepia się chorym ze zbyt wolną pracą serca (bloki serca, bradykardia, choroba węzła zatokowego, intensywne leczenie szybkich arytmii serca).

Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora (AICD)

Jest to niewielki zabieg polegający na wszyciu pod skórę klatki piersiowej niewielkiego urządzenia będącego elektrycznym kardiowerterem - defibrylatorem. Urządzenie łączy się z sercem za pomocą przewodu nazywanego elektrodą, którą wprowadza się do serca przez żyłę. Jest ono zasilane przez baterię, której trwałość wynosi średnio od 5 do 15 lat.

Wpływ alkoholu na układ krążenia

Alkohol jest ulubioną używką Polaków. Ogólnie znany jest jego szkodliwy wpływ na wątrobę, trzustkę, mózg i wiele innych narządów. Od kilku lat wiele się mówi na temat korzystnego wpływu alkoholu, a zwłaszcza czerwonego wina (które zawiera szereg dodatkowych substancji) na stężenie cholesterolu we krwi. Jest to prawda, ale nie obowiązuje tu zasada im więcej tym lepiej.

Właściwa dieta niskotłuszczowa

Właściwa dieta niskotłuszczowa może być skutecznym sposobem zapobiegającym rozwojowi miażdżycy.

Prawdziwą plagą naszego wieku są choroby układu krążenia. Popełniamy szereg błędów żywieniowych niekorzystnie oddziałujących na nasz organizm.

Wady serca

Najczęściej dotyczą one zastawek. Zastawki są niezbędne do prawidłowego ukierunkowania przepływu krwi w sercu. Przy ich nieprawidłowościach pojawiają się problemy: niektóre jamy serca są bardziej obciążane niż zazwyczaj i przerastają albo rozszerzają się.

USG doppler - badanie przepływu krwi w sercu

Badanie przepływu krwi w sercu

i dużych naczyniach krwionośnych

Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. W Polsce jest ono nadal słabo dostępne z powodu niewystarczającej ilości drogich aparatów i wykształconych specjalistów. Jest ono proste, a daje bardzo cenne informacje. Nie wiąże się z jakimikolwiek nieprzyjemnościami dla chorego.

To zawał!

Zanim dojdzie do zawału organizm wysyła ostrzeżenia o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Nie zawsze jednak potrafimy czy chcemy z nich skorzystać.

Przeszczep serca (transplantacja serca)

Jest to operacja kardiochirurgiczna stosowana w skrajnych postaciach kardiomiopatii, choroby niedokrwiennej serca, choroby zastawek serca, rzadziej w innych przypadkach. Polega ona na pobraniu serca ze zwłok (krótko po śmierci) i przeszczepieniu go oczekującemu choremu. Jest to poważna operacja związana z licznymi powikłaniami i dużym ryzykiem operacyjnym. Rozwój medycyny sprawia, że wzrasta liczba pacjentów przeżywających zabieg.

Przeciwwskazania do przeszczepienia serca

Mimo, że istnieją tylko nieliczne bezwzględne przeciwwskazania do przeszczepienia serca, zidentyfikowano wiele czynników, które wywierają niekorzystny wpływ na wyniki tego leczenia. Niektóre z nich takie jak wiek biorcy lub niewydolność nerek, nie mają ściśle określonych, wyraźnych granic. Dokonując selekcji kandydatów do przeszczepienia serca należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty kliniczne, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rokowanie po przeszczepieniu. Dobór pacjentów polega na porównaniu potencjalnych korzyści płynących z przeszczepienia z ryzykiem niepomyślnego wyniku leczenia ze względu na obecność chorób współistniejących lub innych niekorzystnych czynników.

Podróż do wnętrza ciała: SERCE
Pierwszy przeszczep serca

Przeszczepy serca nie są obecnie żadną sensacją. W Polsce wykonuje się corocznie ponad 100 takich operacji, zaś pacjenci znoszą je stosunkowo dobrze i mają przed sobą zwykle długie lata życia.

Palenie tytoniu, walka z nałogiem

Jeden z najbardziej niebezpiecznych i rozpowszechnionych nałogów. Obecnie szacuje się, że rocznie na świecie umiera z powodu palenia tytoniu około 2 miliony ludzi. Eksperci oceniają, że liczba ta ma wzrosnąć do 10 milionów w roku 2020.

Operacje zastawek serca

Są to zabiegi kardiochirurgiczne stosowane w zaawansowanych wadach zastawek serca. Polegają one na “naprawieniu” zastawki w mniej zaawansowanych postaciach choroby (tzw. walwuloplastyka – dotyczy przede wszystkim zastawki mitralnej) lub częściej na wszczepieniu protezy zastawki: sztucznej, biologicznej, lub mieszanej (częściowo sztuczna, częściowo biologiczna). Po wszczepieniu sztucznej protezy zastawki serca chorzy muszą przyjmować leki przeciwkrzepliwe (acenocoumarol), aby nie dochodziło do wykrzepiania krwi w sztucznych elementach protezy. Leczenie to jest kłopotliwe. Stosuje się je do końca życia i niezbędne są okresowe kontrolne badania krwi.

Niewydolność serca

Niewydolność serca - problem kardiologii XXI wieku

Przewlekła niewydolność serca, (dawniej niewydolność krążenia).

Insufficiaentia cordis (circulatoriae) jest to zespół objawów chorobowych spowodowanych uszkodzeniem serca i powodujących jego znaczne osłabienie. Uszkodzenie takie powstaje najczęściej na skutek choroby niedokrwiennej serca, choroby zastawek serca. Chorują najczęściej osoby po 50 roku życia. Ryzyko uszkodzenia serca jest wielokrotnie większe u osób z tzw. czynnikami ryzyka takimi jak: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, podwyższony cholesterol, występowanie chorób serca u członków rodziny (rodzice, rodzeństwo).

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, która podlega długotrwałemu leczeniu.

O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe. Za wartość graniczną uznaje się ciśnienie 140/90 mm Hg (milimetry słupa rtęci).

Miażdżyca
Jest to przewlekła choroba cywilizacyjna doprowadzająca do długotrwałego, lub ostrego niedokrwienia wielu narządów. Pierwsze zmiany pojawiają się u części ludzi już w dzieciństwie, a z wiekiem stopniowo narastają. Uszkodzeniu ulega ściana tętnic, powodując ich stwardnienie i stopniowe zwężanie się aż do całkowitego zamknięcia (niedrożność).
LDL

Zły cholesterol LDL (ang. low density lipoproteins, czyli tak zwany "zły cholesterol" powodujący pojawianie się zmian miażdżycowych) beta-lipoproteina - o małej gęstości.

Laserowa rewaskularyzacja mięśnia serca (przezmięśniowa laserowa rewaskularyzacja serca, laseroterapia serca, TMLR)

Jest to nowa, rzadko stosowana metoda leczenia zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca u osób, u których nie ma możliwości wykonania „by-passów” lub angioplastyki wieńcowej. Zabieg wprowadzono do leczenia w roku 1993, nadal jednak budzi liczne kontrowersje.

Kontrast do badań naczyniowych

Kontrast jest to specjalny roztwór używany podczas badań z prześwietleniem rentgenowskim w celu uwidocznienia struktur i narządów zazwyczaj niewidocznych w RTG.

Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna - przywrócenie rytmu zatokowego serca za pomocą energii elektrycznej. Polega na wyzwoleniu impulsu elektrycznego zsynchronizowanego z wewnętrzną aktywnością serca, dzięki zarejestrowaniu załamka R w EKG. Metoda ta daje pewność, że bodziec elektryczny nie pojawi się podczas fazy ranliwej cyklu serca, czyli 60-80 ms przed i 20-30 ms po szczycie załamka T. Kardiowersję wykonujemy ze wskazań planowych lub nagłych:

Kardiomiopatie swoiste

Termin kardiomiopatia swoista oznacza chorobę mięśnia sercowego występującą w przebiegu innych chorób.

Kardiomiopatie

Przez kardiomiopatię rozumiemy chorobę mięśnia sercowego przebiegającą z upośledzeniem jego funkcji.

Wyróżniamy kardiomiopatię rozstrzeniową, przerostową, restrykcyjną i arytmogenną dysplazję (kardiomiopatię) prawej komory.

Holter

24-godzinny zapis EKG metodą Holtera ("Holter")

To podstawowe badanie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca jest proste i tanie. Wiąże się ono z niewielką uciążliwością dla chorego polegającą na noszeniu przez 24 godziny na pasku miniaturowego aparatu podłączonego przewodami do samoprzylepnych elektrod rozmieszczonych na klatce piersiowej.

HDL - Dobry cholesterol

HDL sktót z j. angielskiego High density lipoproteins czyli Lipoproteiny wysokiej gęstości. HDL jest Frakcją lipoprotein o wysokiej gęstości, uzyskana w wyniku ultrawirowania lipoprotein surowicy, która mieści się we frakcji elektroforezy.

EKG - elektrokardiogram

Jest to podstawowe badanie w diagnostyce chorób serca. Jest ono proste i tanie. Nie wiąże się ono z jakimikolwiek nieprzyjemnościami dla chorego. Umożliwia ono ocenę rytmu serca oraz licznych zaburzeń. Nie wykazuje jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym EKG może cierpieć na poważną chorobę serca. W niejasnych sytuacjach należy wykonać dodatkowe badania takie jak: test wysiłkowy czy ECHO. EKG powinno być wykonywane u wszystkich zdrowych, dorosłych ludzi przynajmniej raz do roku, a u chorych na serce przy każdej wizycie kontrolnej.

Echokardiografia (ECHO serca, USG serca)

Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób serca. W Polsce jest ono nadal słabo dostępne z powodu niewystarczającej ilości drogich aparatów i wykształconych specjalistów. Jest ono proste i dosyć tanie. Nie wiąże się z istotnymi nieprzyjemnościami dla chorego.

Umożliwia ono dokładną ocenę budowy i pracy serca. Nie wykrywa jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym wynikiem ECHO serca może cierpieć na poważną chorobę serca. ECHO serca powinno być wykonywane u ludzi z podejrzeniem lub z rozpoznaną chorobą serca. Jest to badanie nieszkodliwe, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne, więc nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Czy to boli serce?

Często, kiedy odczuwamy ból zlokalizowany w klatce piersiowej, jesteśmy skłonni sądzić, że to boli serce.

Wielu osobom towarzyszy wówczas uczucie niepokoju, wręcz przerażającego strachu przed śmiercią. Przyczyną bólów mogą być oczywiście choroby układu sercowo-naczyniowego, ale nie tylko. Większość dolegliwości bólowych, mimo że niektóre z nich imitują bóle serca, nie ma z nim ani z jakąkolwiek jego chorobą nic wspólnego. Nie znaczy to jednak, że można je lekceważyć.

Cukrzyca (diabetes mellitus) – epidemia XXI wieku

Jest to choroba układu hormonalnego wywierająca ogromny wpływ na cały organizm, zwłaszcza układ krążenia. W wyniku niedoboru/braku insuliny lub braku reakcji na ten hormon dochodzi do podwyższenia stężenia cukru we krwi, a także zaburzeń gospodarki lipidowej i inne.

Kardiomiopatia

Schorzenie to rozpoczyna się w mięśniu serca. Polega na powiększeniu, przeroście tego mięśnia lub sztywności komór serca. Stwierdza się różne typy zmian chorobowych.

Kardiomiopatia to choroba serca, w której zaburzenia strukturalne są pierwotnie ograniczone do mięśnia serca. Mięsień serca może ulec uszkodzeniu w efekcie innych chorób serca i układu krążenia, np. nadciśnienia tętniczego (powodującego przeciążenie mięśnia lewej komory), choroby wieńcowej (uszkodzenie mięśnia serca jest wtórne w stosunku do niedotlenienia), wad zastawkowych (prowadzących do przeciążenia serca). W kardiomiopatii natomiast choroba "zaczyna" się właśnie w mięśniu serca.

Wyróżnia się 3 główne typy kardiomiopatii: rozstrzeniową, przerostową i restrykcyjną. Każda z nich jest niejednorodną jednostką chorobową i zawiera różne podtypy.

Choroby serca

Serce - najważniejszy element układu krwionośnego - jest mięśniem, a właściwie systemem dwóch mięśni tłoczących krew do całego układu.

Jedną z najczęściej występujących chorób serca jest choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (choroba wieńcowa), charakteryzująca się niedostatecznym ukrwieniem (i co za tym idzie niedostatecznym zaopatrzeniem w tlen) serca, spowodowanym znaczącym zwężeniem (a niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. Najbardziej znanymi postaciami choroby wieńcowej są dławica piersiowa (dusznica bolesna, angina pectoris) i zawał serca.

Choroby osierdzia

Osierdzie jest to dwublaszkowy worek w którym znajduje sie serce.

Najczęstszymi zmianami chorobowymi jakie lokalizują sie w osierdziu są zapalenia. Zapalenie powstaje , gdy osierdzie zostanie zaatakowane przez bakterie lub wirusy. Ze wzgledu na czas trwania i stopień nasilenia choroby wyróżniamy zapelenia osierdzia ostre i zapalenia osierdzia przewlekłe.

Cewnikowanie tętnic wieńcowych - koronarografia, angiografia wieńcowa

Jest to badanie umożliwiające ocenę tętnic serca w czasie prześwietlenia rentgenowskiego. Tętnice normalnie są niewidoczne na zdjęciach RTG, aby je zobaczyć podaje się do nich specjalny płyn – tzw. kontrast. Badanie to stosowane jest najczęściej w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, rzadziej w innych schorzeniach.

Wykonuje się je nie tylko w celu postawienia właściwego rozpoznania, ale przede wszystkim w celu zaplanowania leczenia zabiegowego: angioplastyki lub “by-passów”. Badanie wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu.

Cewnikowanie prawostronne serca

Jest to badanie umożliwiające ocenę ciśnień w prawej części serca (prawy przedsionek i prawa komora), oporów w naczyniach oraz pomiar wskaźników pracy serca – rzutu serca i pojemności minutowej (ilość litrów krwi pompowanej przez serce w ciągu minuty). Badanie to przeprowadza się przede wszystkim u chorych z niewydolnością serca. Wykonuje się je w celu oceny zaawansowania choroby, czasami w celu ustalenia właściwego rozpoznania, planując leczenie zabiegowe: przeszczep serca. Badanie wiąże się z reguły z kilkudniowym pobytem w szpitalu.

By-passy (bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego, pomostowanie aortalno-wieńcowe)

Jest to operacja kardiochirurgiczna przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym. Polega ona na umożliwieniu właściwego przepływu krwi z aorty do zwężonych lub zamkniętych tętnic wieńcowych serca za pomocą wytworzenia ,,obwodnic” z żył pobranych z łydek chorego lub/i tętnicy z wnętrza klatki piersiowej (wariant najlepszy).

Ablacja RF - definitywne leczenie wielu arytmii

Zabieg ablacji polega na wprowadzeniu sterowalnej elektrody przez żyłę lub tętnicę udową do miejsca będącego częścią obwodu częstoskurczu w mięśniu sercowym. Końcówka elektrody jest rozgrzewana do temperatury około 60°C, aby trwale “wypalić” w sercu ogniska wywołujące arytmię. Zabieg jest zabiegiem leczniczym o wysokiej skuteczności. Zdarza się jednak, że arytmia powraca. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, można powtórzyć ablację. Zabieg wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu.

Angiografia – czyli badanie naczyniowe

Jest to badanie naczyniowe polegające na uwidocznieniu badanych tętnic (arteriografia) lub żył (flebografia) oraz ich odgałęzień. Badane naczynia uwidacznia się najczęściej przy użyciu promieni rentgenowskich specjalnynymi aparatami – angiografami, po podaniu do naczyń tzw. kontrastu.

Angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA, balonikowanie)

Jest to zabieg polegający na poszerzaniu zwężonych lub udrażnianiu zamkniętych tętnic serca za pomocą specjalnych baloników. Jest on stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy wykonuje się go u chorych z dławicą piersiową, aby zapobiec zawałowi serca. Zabiegi te przeprowadza się zarówno w świeżym zawale serca, jak i po jego wystąpieniu.

Aorta

Aorta, tętnica główna, największa tętnica organizmu, wychodząca z lewej komory serca (u człowieka, ptaków i ssaków). Aorta człowieka ma średnicę ok. 28 mm, składa się ze skierowanej ku górze aorty wstępującej, łuku aorty, zagiętego w tył i w lewo, oraz aorty zstępującej.

Biopsja mięśnia sercowego

Biopsja endomiokardialna jest zabiegiem polegającym na przeznaczyniowym pobraniu wycinków mięśnia sercowego a następnie ich ocenie histopatologicznej (mikroskopowej). W tamtych latach biopsja służyła głównie rozpoznawaniu zapalenia mięśnia sercowego. Aktualnie dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym (w tym badaniu immunohistochemicznemu) ocena wycinków mięśnia sercowego nabiera coraz większego znaczenia. Pod koniec XX wieku stała się "złotym standardem" w monitorowaniu odrzucania po przeszczepie serca.

Arytmia - zaburzenia rytmu serca

Arytmia jest to zaburzenie pracy serca polegające na jej przyśpieszeniu, zwolnieniu lub nieregularności. Czasami jest to banalny problem, jednak nierzadko związany z poważnymi konsekwencjami, nawet zagrażającymi życiu. Spowodowana jest najczęściej chorobą niedokrwienną serca, chorobą zastawek serca, nadciśnieniem tętniczym, zwyrodnieniem serca, wadami wrodzonymi, zaburzeniami poziomu elektrolitów („soli mineralnych”) we krwi lub przedawkowaniem leków.

logoSPSZdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń
w nowym 2021 roku
życzy

Zarząd SPS

KRS: 0000268880


Przekaż nam 1% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za 2019 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 15 598,60 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.
Więcej w zakładce


Organizacja spotkań


Serwis www.przeszczepserca.pl ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie (szczególnie dotyczące leków) zostały podane włałciwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultnaci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.