studio_graficzne
       projekt w.studio

 powrót
Sejm 2016

W dniu 05.09.2016 r. na zaproszenie Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Pani poseł Anny Czech członkowie naszego stowarzyszenia w osobach Jacek Kapisz, Dariusz Borowski i Lech Poliński wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w gmachu SEJMU RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania była "Niewydolność Serca - Opieka

Nad Pacjentem". Poruszane były problemy organizacji opieki nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością serca. Omawiano tryby postępowania, procedury szpitalne, koszty opieki w leczeniu tych pacjentów. Podano informacje o ilości przeszczepionych serc w 2015 roku. W Instytucie Kardiologii w Aninie
przeszczepiono 42 osoby, a w Śląskim Centrum Chorób Serca przeszczepiono 33
osoby. W sumie w okresie, o którym mowa przeszczepiono 99 osób. Pozostałe 24 osoby zostały przeszczepione w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.
Członkowie naszego Stowarzyszenia obecni na tej konferencji przedstawili krótki zarys działalności SPS, oraz sprawy które, niepokoją nasze środowisko. Poruszyli między innymi sprawę zmieniających się cen leków, zwłaszcza immunosupresyjnych,
czasową ich niedostępność na rynku, ogromną uciążliwość dostępu do wizyt u lekarzy różnych specjalności. Brak orientacji lekarzy pierwszego kontaktu w sprawach i problemach ludzi po transplantacji. W bardzo miłej i merytorycznej dyskusji
odpowiadali na nasze pytania i wątpliwości zaproszone grono znakomitych
lekarzy kardiologów i członków Narodowego Funduszu Zdrowia. W dyskusji brali udział:
1) Prof.  nadzw dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor Instytutu Kardiologii
2) Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior - Śląskie Centrum Chorób Serca
3) Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński - Śląskie Centrum Chorób Serca
4) Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
5) Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
6) dr hab. med. Marek Gierlotka wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii
7) dr hab. n. med. Piotr Rozentryt Śląskie Centrum Chorób Serca
8) Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
9) Marek Woch Narodowy Fundusz Zdrowia
10) Maciej Karaszewski Narodowy Fundusz Zdrowia
Z ramienia Sejmu RP
11) Posłanka Anna Czech Przewodnicząca Komisji Sejmowej prowadząca dyskusję.
12) Poseł Andrzej Sośnierz


1procent_dla_SPS_2019
Przekaż nam 1% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.


KRS: 0000268880

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za 2017 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 14 429,50 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.
Więcej w zakładce


Organizacja spotkań


Serwis www.przeszczepserca.pl ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie (szczególnie dotyczące leków) zostały podane włałciwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultnaci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.