Informacja Zarządu S.P.S. dot. Fundacji dla transplantacji

Na przełomie lutego i marca 2020 roku Zarząd S.P.S. zainteresował się działalnością „Fundacji dla Transplantacji – zostaw Serce na ziemi”, która prowadzi akcję „# 12 Godzin dla Życia”. Celem tej akcji jest zebranie środków na zakup specjalnych aparatów typu OSC Heart do transportu pobranego od dawcy serca do przeszczepu. Taki sprzęt jest produkowany przez firmę TransMedics z USA i jest to jedyny sprzęt tego typu na Świecie. Jest on szeroko stosowany w USA i Europie, służy do przewozu pobranego od dawcy ciepłego bijącego serca, utrzymuje prawie fizjologiczne warunki dzięki czemu wydłuża czas przydatności organu do przeszczepu do 12 godzin.

 

Nawiązaliśmy kontakt z Prezesem FdT Panem Dr Zygmuntem Kalicińskim, kardiochirurgiem. Pan Prezes przekazał nam materiały dotyczące akcji „#12Godzin dla Życia” i zaprosił do współpracy. Zarząd S.P.S. 11 marca podjął Uchwałę o przyłączeniu się do tej akcji. Współpraca ta będzie polegać na czynnym uczestnictwie w propagowaniu programu „12Godzin dla Życia”, pomocy w doprowadzeniu do jego realizacji ,a także pomocy w gromadzeniu środków finansowych na ten cel. Podpisaliśmy umowę współpracy, na mocy której S.P.S., jako OPP będzie gromadziła środki na ten cel i po otrzymaniu szczegółowych danych z Urzędów Skarbowych przekaże je jako darowiznę celową Fundacji dla Transplantacji.

 

Nasz udział w tej akcji nie jest przypadkiem, S.P.S. to Organizacja ludzi dobrej woli, osób po transplantacji serca, ich rodzin i przyjaciół . Wśród nas jest kilkadziesiąt osób po transplantacji, ich nowe serca nie mogły skorzystać w transporcie z urządzenia typu OSC Heart, bo takiego w Polsce nie było i do tej pory nie ma. Przyłączając się do grona przyjaciół tej akcji liczymy, że nasz udział w niej też przyczyni się do tego, że takie urządzenie będzie dostępne także w Polsce.

 

Za Zarząd S.P.S

Dariusz Borowski

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań