Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest

STOWARZYSZENIE PRZESZCZEPIONYCH SERC.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w osobie

Jacek Żaczek

dostępnego pod adresem email: jacek.zaczek@poczta.fm

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji działań stowarzyszenia, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.

Posiadacie Państwo prawo do:

-dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

– przenoszenia danych

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podane przez Państwa dane są warunkiem przystąpienia do stowarzyszenia i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań