Sprawozdanie Zarządu SPS 2008 r.

logoWarszawa styczeń 2009r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc

od 01 stycznia 2008 – 31grudnia 2008r.

STAN OSOBOWY STOWARZYSZENIA

W dniu 31 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc liczyło 82członków, w tym 37 osób po transplantacji serca.

            Stan nadzień  

Ogółem

   Po transplantacji serca
 ogółem M     K  ogółem M K
31 grudnia 2008 r. 82 45 37 37 29
Odeszło 2008r. 1 1 1 1

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Zarząd

Prezes                       Stanisław Jerusalimcew

V – ce Prezes             Andrzej Papacz

Sekretarz                  Małgorzata Zielińska

Skarbnik                   Izabella Gizińska

Członek                    Teresa Pabich

Członek                    Jacek Kapisz

Członek                    WandaAntkowiak

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca                        Milena Konca

Członek                                   JanWłodarczyk

Członek                                   DariuszBorowski

 

W 2008r. Zarząd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc pracował nad następującymi programami:

1. Sprawy organizacyjne dotyczące wiosennego Zjazdu Integracyjnego w Sielpi połączonego z Warsztatami Psychologicznymi oraz Walnym Zebraniem Członków oraz zorganizowanie jesiennego Spotkania Integracyjnego połączonego z Warsztatami Psychologicznymi w Ośrodku DOLOMITY koło Szczytna.

2. Spotkania informacyjno edukacyjne z młodzieżą propagujące ideę transplantacji z promocją oświadczenia woli.

3. Tradycyjne integracyjne spotkania świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe członków Stowarzyszenia i osób po przeszczepieniu serca z pracownikami klinik transplantacyjnych w CSKMSWiA i w Instytucie Kardiologii w Warszawie

4.Podejmowanie uchwał w sprawach stowarzyszenia.

5.Spotkania z miejscową ludnością po spotkaniach integracyjnych wiosennych i jesiennych, mających na celu propagowanie transplantacji.

6. Kontakty z mediami

Adn 1.

Spotkanie wiosenne w Sielpi miało różne oblicza, bardzo poważne, profesjonalne tj:

• Konsultacje informacyjno-edukacyjne z psychologiem i pielęgniarkami indywidualnie i w grupach

• Walne Zebranie Członków.

• Przyjmowaliśmy gości honorowych w osobach: przedstawicielki Rodzin Dawców – Elżbietę Orczyk i Prezesa Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Nerek „ Sztuczna Nerka „ w Kielcach kolegę Jerzego Pyrka.

• Walne Zebranie członków wyraziło aprobatę o podjęciu współpracy z Dialtransplantem kierowanym przez kolegę Roberta Kędera.

Oraz

o integracyjne, rozrywkowo-sportowe:

Zawody sportowe :

wędkarskie piłki siatkowejdrużynowe wyścigi na rowerach wodnych turniej tańca towarzyskiego rzut piłką lekarskąkonkurs na najlepsze ciasto upieczone przez uczestników Spotkania w grupach, wymianawłasnych doświadczeń Grill przy muzyce Uroczysta kolacja z orkiestrą

Spotkanie jesienne w Ośrodku Dolomity koło Szczytna to IV Spotkanie Integracyjne i III Warsztaty Psychologiczne.Jak zawsze i to spotkanie spełniło swoje zadanie.

Jako stały punkt – były spotkania indywidualne z psychologiem. Zajęcia z psycholog mgr Anną Mierzyńską i Jej prezentacja elektroniczna dotyczyły zagadnień radzenia sobie ze stresem i bólem. Jak zwykle każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach grupowych jak i indywidualnych.

Jako nowość – zajęcia z fizykoterapeutą, poprowadzone bardzo profesjonalnie przez Pana mgr Rafała Pawikowskiego. Każdy chętny miał możliwość zapoznania się z ćwiczeniami dotyczącymi problemu związanego z bólem kręgosłupa jak i odpowiedniej profilaktyki oraz poznanie odpowiednich ćwiczeń w kilkuosobowych grupach mogliśmy je przećwiczyć pod fachowym okiem fizykoterapeuty.

Spotkanie z paniami pielęgniarkami mgr Wandą Antkowiak i Moniką Adamczyk dotyczyło problemów „ Higienicznego trybu życia w dalszym okresie po przeszczepieniu serca”.. Spotkanie to zostało przedstawione w formie wykładu jak i prezentacji elektronicznej.

Zajęcia z dr Adamem Parulskim i Jego prezentacja elektroniczna dotyczyła zagadnień związanych z transplantacją serca na temat „ Rehabilitacja pacjenta po przeszczepie serca”.

W wolnych chwilach koleżanki i koledzy korzystali z uroków mazurskiej przyrody:

Wędkowania,grzybobrania i spacerów po lesie.

Adn2.

Ważnym zadaniem S.P.S. jest praca nad propagowaniem idei transplantacji wśród

społeczeństwa

17 stycznia 2008 r w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w ramach programu edukacyjnego „ Transplantacja Świadectwem Życia „ przedstawiciele naszego stowarzyszenia mieli spotkanie z młodzieżą akademicką przedstawiając na swoim przykładzie problemy związane z transplantacja serca, jak również propagując ideę transplantacji narządów. 28 marca 28 marca nasi przedstawiciele wzięli czynny udział w dniach Promocji w XXI LO im.Hugona Kołłątaja w Warszawie czynnie promując nasze stowarzyszenie i ideę transplantacji serca. 18,19 kwietnia 18 i 19kwietnia wzięliśmy czynny udział w Europejskim Spotkaniu Pacjentów z okazji Europejskiego Dnia Pacjenta. 6 października w Akademii Medycznej braliśmy udział w spotkaniu z dr Keneth Moritsugu z USA / były doradca Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ds. zdrowia, Honorowy Ambasador dawstwa narządów. 11 października w Wolbromiu w Centrum Informacji, uczestniczyliśmy w spotkaniu pt. „ Podaruj Komuś Życie „. Pomysłodawczyni to Agnieszka Gardeła – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu. Akcja ta- „Wolbromiacy też Krewniacy”, której celem było propagowanie idei transplantacji szpiku kostnego, serca i innych organów. Impreza była objęta patronatem Fundacji „Krewniacy” oraz Fundacji Przeciwko Leukemi Agaty Mróz. Gościem specjalnym był Jacek Olszewski. Czynny udział wzięło w tym spotkaniu nasze stowarzyszenie i Koło Kraków S.T.S./pacjenci po transplantacji/. 21 października wzięliśmy udział w Finale Gali „ Ogólnopolskiego Konkursu na spot filmowy propagujący ideę transplantacji”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek „SZTUCZNA NERKA” w Kielcach/ z prezesem Jerzym Pyrkiem/ , we współpracy z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej. Celem konkursu było:

a. Zainteresowanie problematyką transplantacji realizatorów programów telewizyjnych, dzięki możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie i uzyskaniu znaczących nagród

b.Wyprodukowanie wielu spotów filmowych promujących ideę transplantacji

c. Dotarcie i przekazanie wiedzy na temat transplantacji bardzo dużej ilości osób, dzięki spotom filmowym emitowanym przez ośrodki telewizyjne na terenie całej Polski.

14 grudnia 14 grudnia mieliśmy spotkanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w ramach programu edukacyjnego „Transplantacja Świadectwem Życia „.

Powyższe spotkania miały charakter informacyjno – edukacyjny. Młodzież bardzo żywo zainteresowana jest tą problematyką, aktywnie uczestnicząc w dyskusjach, zadając bardzo szczegółowe, przemyślane pytania. Wykazują duże poparcie tej metodzie leczenia.

 

Adn3.

Spotkania okolicznościowe

12 III w Instytucie Kardiologii i 14 III w CSK MSWiA tradycyjnie zostały zorganizowane przed świętami Wielkiej Nocy spotkania naszych członków z pracownikami i dyrekcją tych klinik zajmujących się bezpośrednio i pośrednio opieką nad pacjentami. 14 i 19 XII podobnie spotkania jw. z okazji świąt Bożego Narodzenia

Adn 4.

Zarząd S.P.S.podjął uchwałę o wdowach i 18 – latkach. Osoby owdowiałe pozostając dalej członkami naszej społeczności będą traktowane tak jak osoby po przeszczepieniu serca, a członkowie małoletni przekraczając próg pełnoletniości będą honorowani przez nas drobnymi upominkami.

Adn 5.

Zwierciadło z kwietnia 2008 – temat miesiąca „ Drugie życie po przeszczepie„.

Kurek Mazurski { Szczytno }Nr 41 z 8 października2008 r.

Radio Kielce 21październik

Radio Tok FM 2 grudnia audycja „ UToktora „ z Federacją DIALTRANSPLANT

Adn6.

Tradycyjnie na koniec naszych Spotkań Integracyjnych : wiosennego i jesiennego, w niedziele na mszach św.uczestniczyliśmy czynnie w liturgii słowa, a po mszach św.organizowaliśmy za zgodą miejscowych księży proboszczów spotkania z miejscową społecznością na temat idei transplantacji, jako aktu miłości dla drugiego człowieka w darowaniu cząstki siebie w przypadku swojej śmierci – to o czym nauczał nas Wielki Polak Ojciec Święty Jan Paweł II

W związku ze zmianami organizacyjnymi w CSK MSWiA-nowa dyrekcja, planowaliśmy spotkanie z Dyrektorem Naczelnym w sprawie organizacji opieki nad pacjentem z przeszczepionym sercem i przyszłości przychodni transplantacyjnej. Niestety, mimo monitów w 2008 r. do spotkania nie doszło. Mamy nadzieję na spotkanie w 2009r.

 

Zadania na 2009 r.

 

1)Kontynuacja spotkań z młodzieżą licealną, akademicką i społecznościami lokalnymi jako stałego elementu propagowania transplantacji serca.Planujemy około 15 spotkań w 2009 r. / 6 spotkań w liceach, 3 spotkania z młodzieżą akademicką /.

2) Stały kontakt z osobami po przeszczepie serca i oczekującymi na zabieg.

3)Prace organizacyjne między innymi nad letnimi i jesiennymi spotkaniami integracyjnymi.

4) Majówka w Przygodzicach –spotkanie z mieszkańcami i władzami tej gminy na temat transplantacji i problemów kardiologicznych

5) Pozyskiwanie sponsorów

6) Uzyskiwanie zaległych wpłat członkowskich i 1 %.

7) Rehabilitacja dla członków

8) Ścisła współpraca z Ośrodkami Transplantacji Serca w Polsce.

9) Uaktywnienie członków do działania w następujących tematach:

 

Poszukiwanie sponsorów

Poszukiwanie osób przekazujących 1 % podatku.

Współudział w organizowaniu spotkań integracyjnych i spotkań z młodzieżą

Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi na zasadzie partnerstwa.

9. Spotkanie z dyrekcją CSK MSWiA na temat przyszłości przychodni transplantacyjnej.

 

Za Zarząd S.P.S.

Prezes Zarządu

StanisławJerusalimcew

 

 

td

 

Wyk. Skarbnik Izabella Gizińska

 

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań