XVIII Zjazd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc – Ustka 2019

Sprawozdanie ze zjazdu SPS Ustka 201

W dniach 02-08.06.2019 r. miał miejsce doroczny tym razem już XVIII Zjazd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc. Odbył się on w Ustce w Ośrodku Wypoczynkowym „Camping morski”. W tegorocznym zjeździe wzięło udział 49 osób, w tym 23 osoby po przeszczepie serca. Po przyjeździe uczestnicy zakwaterowali się w swoich pokojach. Pierwszy dzień zakończył się spotkaniem w stołówce ośrodka, gdzie zjedzono pierwszy wspólny posiłek.

Drugiego dnia po śniadaniu odbyły się Warsztaty Psychologiczne. Warsztaty poprowadziła psycholog Agnieszka Krauze. W tym roku kontynuowano temat z ubiegłorocznych warsztatów: „Co daje nam stres i jak sobie z nim radzić”. W warsztatach wzięły udział wszystkie osoby po przeszczepie serca.

We wtorek 4 czerwca część uczestników wybrała się na wycieczkę do Słupska z przewodnikiem. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły pojechać na wycieczkę zostały w ośrodku bądź wybrały się na spacer po nadmorskiej okolicy. W środę 5 czerwca po śniadaniu w drugim terminie odbyło się Walne Zebranie Członków SPS. Na początku uczestnicy zebrania podpisali listę, a następnie Zarząd zdał sprawozdanie za rok 2018. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W czasie zebrania odbyło się głosowanie, w wyniku którego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc.

Prezesem SPS został: Dariusz Borowski, V-ce Prezesem Krzysztof Ciamulski, Sekretarzem Małgorzata Zielińska, Skarbnikiem Izabella Gizińska. Członkami Zarządu zostali wybrani: Wiesława Fifielska, Stanisław Kaczorowski, Jacek Kapisz, Ewa Krześniak, Lech Poliński, Barbara Rybacka, Henryk Rybacki.

Wybrana została również Komisja Rewizyjna w składzie Krystyna Grotkowska, Elżbieta Krzyżanowska i Zbigniew Harasimczuk. W czasie zebrania podjęto uchwałę, dotyczącą podniesienia rocznej składki członków SPS na cele statutowe do wysokości 70 zł.

W czwartek 6 czerwca zorganizowano w celach rehabilitacyjnych Dzień Sportu. Uczestnicy zjazdu mogli wybrać sobie następujące konkurencje: mini golfa, siatkówkę, dart i rzut do kosza. Odbyły się również zawody wędkarskie im. „Zdzicha” Zwycięzcom wszystkich konkurencji sportowych wręczono dyplomy, medale i statuetki. Wygranymi zostali:

DART – KOBIETY

1. Hanna Błażejczak

2. Sylwia Krajczyńska

3. Agnieszka Lewandowska

DART – MĘŻCZYŹNI

1. Jan Kasprzak

2. Tomasz Zdrojewski

3. Ryszard Sobański

MINI GOLF – KOBIETY

1. Sylwia Krajczyńska

2. Agnieszka Lewandowska

3. Halina Sobańska

MINI GOLF – MĘŻCZYŹNI

1. Mariusz Kurpiewski

2. Marian Strzelecki

3. Zbigniew Donica

RZUT DO KOSZA – KOBIETY

1. Monika Rybacka

2. Urszula Wróblewska

3. Hanna Błażejczak

RZUT DO KOSZA – MĘŻCZYŹNI

1. Grzegorz Rybacki

2. Jan Kasprzak

3. Zbigniew Harasimczuk

WĘDKARSTWO – ZAWODY IM. ZDZICHA

1. Marian Strzelecki

2. Zbigniew Donica

3. Dariusz Borowski

SIATKÓWKA

1. Kapitan – Marian Strzelecki

Agnieszka Lewandowska

Monika Rybacka

Zbigniew Harasimczuk

Tomasz Zdrojewski

Dariusz Borowski

Adam Piotrowski

2. Kapitan – Hanna Błażejczak

Wiesława Fifielska

Halina Sobańska

Marek Popiołek

Krzysztof Ciamulski

Roman Błażejczak

Grzegorz Rybacki

W tym samym dniu, co dzień sportu, odbyła się uroczysta kolacja, w czasie której obchodzono jubileusze przeszczepienia serca. 20-lecie obchodził: Jarosław Prus, 15-lecie: Jacek Kapisz, Marian Woronowicz, Stanisław Zdrojkowski, 10-lecie obchodzili: Magdalena Hajka, Leokadia Kasprzak, Róża Krzyszczak, Marek Popiołek. Następnie zostali powitani nowi członkowie SPS: Ryszard Sobański i Andrzej Kaszubowski. Po części oficjalnej uczestnicy zjedli kolację, a jubilaci przygotowali niespodziankę w postaci wspaniałego i pysznego tortu. Panowała wesoła i taneczna atmosfera.

W piątek 7 czerwca uczestnicy zjazdu mieli czas wolny.

W sobotę 8 czerwca po śniadaniu uczestnicy zjazdu wszyscy zaczęli przygotowywać się do wyjazdu. Przyszła pora na pożegnania i życzenia do zobaczenia w przyszłym roku.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań