Echokardiografia (ECHO serca, USG serca)

Co to jest?

Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób serca. W Polsce jest ono nadal słabo dostępne z powodu niewystarczającej ilości drogich aparatów i wykształconych specjalistów. Jest ono proste i dosyć tanie. Nie wiąże się z istotnymi nieprzyjemnościami dla chorego.

Umożliwia ono dokładną ocenę budowy i pracy serca. Nie wykrywa jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym wynikiem ECHO serca może cierpieć na poważną chorobę serca. ECHO serca powinno być wykonywane u ludzi z podejrzeniem lub z rozpoznaną chorobą serca. Jest to badanie nieszkodliwe, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne, więc nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Badanie wykonuje się w specjalnym pomieszczeniu. Pacjent ułożony jest na lewym boku. Bardzo ważne jest, aby obrazy ECHO serca były dobrej jakości technicznej, gdyż nieostre utrudniają ocenę RTG przez lekarza kardiologa. Należy używać sprawnych aparatów. Nie warto wykonywać ECHO serca w gabinetach wyposażonych w “muzealne” aparaty. W trakcie badania nie należy się ruszać ani rozmawiać. Trudno jest uzyskać wyraźne obrazy ECHO serca u osób otyłych, z chorobami płuc (np. rozedma), z deformacjami klatki piersiowej czy będących krótko po zabiegach chirurgicznych.

Odmiany badania

Echokardiografia przezprzełykowa. Stosuje się ją u osób z nieostrymi obrazami w celu dokładniejszej oceny zastawek lub wad serca oraz w poszukiwaniu skrzeplin. Do tego badania służy specjalna głowica umieszczona w giętkiej plastikowej rurce, którą wprowadza się w znieczuleniu miejscowym do przełyku blisko serca. Badanie to wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. Nie u wszystkich chorych można je wykonać. Jest ono obciążone niewielkim ryzykiem powikłań.

Echokardiografia wysiłkowa. Stosuje się ją w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest też pomocne w kwalifikowaniu do zabiegów kardiochirurgicznych. W trakcie badania pacjentowi podaje się dożylnie leki, które “symulują” dla serca wysiłek lub (rzadziej) chory “pedałuje” na specjalnym urządzeniu w pozycji leżącej. Nie u wszystkich osób można je wykonać. Badanie obciążone jest niewielkim ryzykiem powikłań.

Echokardiografia wewnątrzsercowa (ICUS). Stosuje się ją w celu dokładnej oceny struktur serca i sztucznych elementów protez czy elektrod. Badanie to wykonuje się w pracowni hemodynamicznej w pozycji leżącej. Nie u wszystkich osób można je wykonać. Badanie obciążone jest nieco większym ryzykiem powikłań.

Echokardiografia wewnątrzwieńcowa (IVUS). Stosuje się ją w celu dokładnej oceny struktury tętnicy wieńcowe, pomiaru jej zwężenia i określenia typu blaszki miażdżycowej. Badanie to wykonuje się w pracowni hemodynamicznej w pozycji leżącej. Nie u wszystkich osób można je wykonać. Badanie obciążone jest nieco większym ryzykiem powikłań.

Ocena ECHO serca

* Ocenę ECHO serca powinien przeprowadzać wyszkolony lekarz najlepiej kardiolog.

* Lekarz oceniający ECHO serca powinien znać chorego i jego historię choroby, gdyż czasami obrazy ECHO serca mogą odpowiadać różnym schorzeniom.

Przygotowanie do badania

* Zwykłe badanie ECHO serca nie wymaga specjalnego przygotowania.

* Do badania ECHO serca przezprzełykowego i wysiłkowego należy być na czczo.

* Do badania wewnątrzsercowego i wewnątrzwieńcowego przygotowanie podobne jak do koronarografii – szczegóły ustalić należy z lekarzem.

Co trzeba wiedzieć?

* ECHO serca nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik nie wyklucza choroby.

* Nie należy wyrzucać starych wyników ECHO serca. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących wyników z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i czasami pozwala uniknąć niepotrzebnej hospitalizacji.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań