Konferencja EUDONOGRAN 2018

14 września 2018 r. w Warszawie w hotelu Airport Okęcie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa EuDonOrgan – jedna z sześciu takich konferencji, zorganizowanych w kilku krajach Unii Europejskiej. EuDonOrgan, w ramach którego odbyła się wyżej wspomniana konferencja, jest programem europejskim, który przez działalność promocyjną oraz szkolenia podnosi świadomość społeczną w zakresie dawstwa, przeszczepiania narządów i tkanek w krajach Unii Europejskiej.

 

O nowych możliwościach medycyny transplantacyjnej, a także o praktycznych aspektach przeszczepiania dyskutowali przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia RP, organizacji transplantacyjnych z Polski, Litwy, Czech, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Łotwy oraz Chorwacji, eksperci międzynarodowi, koordynatorzy transplantacyjni, a także dawcy i biorcy narządów. Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc reprezentowali Jacek Kapisz Htx – prezes SPS, Leszek Poliński Htx oraz Dariusz Borowski Htx.

 

Konferencję prowadziła Pani Danica Avsec, MD z Slovenija- transplant Institute. Założenia programu EuDonOrgan przedstawiła Pani Melania Istrate z Hiszpanii, Pani Ingrida Pucinskaite-Kubik z Komisji Europejskiej zaprezentowała działalność europejską w zakresie pobierania i przeszczepiania narządów. Pan Przemysław Saleta dał świadectwo żywego dawcy nerki, a Pani Małgorzata Rejdych świadectwo biorcy narządu Htx.

 

W trakcie dyskusji zabrał głos Wiceminister Zdrowia RP Pan Sławomir Gadomski. W trakcie swojego wystąpienia Pan Minister zapoznał uczestników konferencji z działaniami podejmowanymi przez MZ, mającymi na celu dalszy rozwój polskiej transplantologii. W Polsce wykonuje się rocznie około 1500 przeszczepów narządów, natomiast na przeszczep oczekuje rocznie prawie 2000 chorych. Z badań CBOS wynika, że 80% Polaków jest gotowych oddać po śmierci swoje narządy do przeszczepu, jednak 75% z nich nigdy nie rozmawiało o tym ze swoimi bliskimi. Prawo polskie pozwala na pobranie narządów jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. Często się zdarza, że bliscy osoby zmarłej, nie znając jej woli, wyrażają swój sprzeciw.

 

Od roku 2010 POLTRANPLANT zatrudnia szpitalnych koordynatorów pobrań narządów od dawców zmarłych, natomiast w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) na lata 2011-2020 w roku 2018 utworzono stanowisko koordynatora pobierania i przeszczepiania nerek od dawców żywych w Ośrodkach Klinicznych biorców nerek. Liczba przeszczepów nerek od dawców żywych w Polsce to 5% wszystkich przeszczepów nerek i w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest niska , np. w Szwajcarii to 39%, w Holandii 57%, a średnia europejska to około 30%.

 

POLTRANSPLANT, Ministerstwo Zdrowia, a także organizacje pacjentów, zarówno dawców jak i biorców narządów prowadzą liczne programy edukacyjne i kampanie społeczne, których celem jest promocja transplantacji. Jedną z takich kampanii był kolejny „Bieg po zdrowie”, który wystartował 15 września 2018 r. o godz. 12:00 z Parku Świętokrzyskiego przy PKiN w Warszawie. Wzięli w nim udział uczestnicy konferencji, dawcy i biorcy narządów, lekarze, sportowcy, celebryci, dziennikarze, młodzież, a także liczni mieszkańcy stolicy.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań