National Drug Policy: Update 2020

25 lutego 2020 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8 odbyła się konferencja National Drug Policy: Update., w ramach której przeprowadzono dyskusje na temat Polityki lekowej Państwa w latach 2018 – 2022.

Było to spotkanie kluczowych interesariuszy rynku ochrony zdrowia w Polsce, ekspertów, decydentów, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, samorządów lekarskich i aptekarskich, organizacji branżowych i organizacji pacjenckich. Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc reprezentowali Jacek Kapisz, Dariusz Borowski i Krzysztof Ciamulski.

Dyskutowano o priorytetach polityki lekowej Państwa, zasadach finansowania programów lekowych, nowelizacji Ustawy refundacyjnej i ratunkowym dostępie do technologii lekowych. W dyskusji wzięli udział Prof. Marcin Czech, Dr Radosław Sierpiński, Dr Małgorzata Gałązka – Sobotka i Prof. Maciej Niewada, przedstawiciele firm farmaceutycznych, NFZ oraz liczni eksperci.

Zaprezentowano różne statystyki, a także przedstawiono wyniki ankiety, w której respondenci ocenili sukcesy wdrażania polityki lekowej od momentu uchwalenia dokumentu. Stopień realizacji celów całego dokumentu oceniono na 3,8 w skali od 1 do 5, co daje w lipcu 2019 – 55% realizacji (ocena dostateczna +). Organizatorem konferencji było mZdrowie.pl

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań