Niedziela Bożego Miłosierdzia.

Dnia 11 04 2010 r. na zaproszenie o. dr Kaspera Kapronia ofm w kościele oo. Franciszkanów, ul. Modzelewskiego 98 a, S.P.S. uczestniczyło czynnie podczas dwóch mszy. Św. w liturgii słowa. MODLITWĘ WIERNYCH poprowadził nasz v-ce prezes Jacek Kapisz, o świadectwie miłości bliźniego i swoim życiu po przeszczepieniu serca powiedział prezes Stanisław Jerusalimcew zaś o potrzebie pomocy oczekującym i problemach z tym związanych mówił doc. Maciej Kosieradzki – transplantolog. Po mszach św. mieliśmy spotkania z mieszkańcami i uczestnikami liturgii.

Serdeczne dzięki dla o. Kaspera, Pana Docenta, naszych członków Zarządu: Wandzie Antkowiak, Leszkowi Polińskiemu za pracę informacyjną oraz dzięki naszej młodej członkini Zuzannie Antkowiak za pomoc przy rozdawaniu materiałów informacyjnych p przeszczepach które otrzymaliśmy od Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej i POLTRANSPLANTU – Warszawa.

Zarząd.

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

MODLITWA WIERNYCH:

1. Błagajmy Pana Boga wszechmogącego, aby Ojciec Święty Benedykt XVI, Biskupi, Prezbiterzy, i wszyscy ludzie ochrzczeni, byli dla Świata Znakami Pokoju i Chrystusowego Miłosierdzia.

2. Módlmy się aby wszyscy ludzie dokonujący i spełniający dzieła miłosierdzia znajdowali pomoc, zrozumienie i wsparcie u rządzących.

3. Prośmy Ojca Przedwiecznego, aby ludzie Żyjący w grzechach śmiertelnych doświadczali przebaczającego miłosierdzia. Miłosierdzia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

4. Módlmy się za zmarłych, którzy w dniu wczorajszym ulegli tak potwornej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Prośmy Boga o łaskę Nieba dla pary Prezydenckiej i osób towarzyszących w oficjalnej delegacji władz Rzeczpospolitej na uroczystość obchodów 70 LECIA ZBRODNI KATYŃSKIEJ.

5. Upraszajmy u Ojca Niebieskiego, łaskę zbawienia, przebaczenia i życia wiecznego dla: naszych Dawców i zmarłych Członków Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc Śp.

 Zdzisława Krzyżanowskiego

 Włodzimierza Elzanowskiego

 Anny Idzikowskiej

 Aleksandry Kowalskiej

Jezu Miłosierny przyjmij ich dusze do Raju Niebieskiego i udziel im łaski Twego nieograniczonego miłosierdzia.

6. Prosimy Cię Panie, za nami obecnymi na tej Świętej Eucharystii, abyśmy byli świadkami przebaczenia i miłosierdzia wobec naszych bliźnich.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań