Nowy Zarząd SPS 02.06.2022 r.

Dnia 02.06.2022 r. odbyło się Walne Zebranie członków SPS, które wybrało nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes: Sylwia Krajczyńska
V-ce Prezes: Jacek Kapisz
Sekretarz: Małgorzata Zielińska
Skarbnik: Izabella Gizińska
Członkowie: Wiesława Fifielska
Aldona Jaskulska
Ewa Krześniak
Piotr Szewczyk

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca: Elżbieta Krzyżanowska
Członkowie: Stanisław Kaczorowski
Jan Kasprzak

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań