Płock

W dniu 12.04.2013 r. odbyło się spotkanie transplantacyjne przedstawicieli Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc z młodzieżš szkolnš. Tym razem byliœmy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, w rodzinnym mieœcie Bartosza Pietruszewskiego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc: Prezes Stanisław Jerusalimcew, Krzysztof Wróbel – kardiochirurg i Bartosz Pietruszewski – psycholog oraz licznie zebrana młodzież licealna.

Spotkanie składało się z kilku częœci, w których głoœ zabierali kolejno członkowie Stowarzyszenia. Uczniowie otrzymali bieżšce informację z zakresu medycznego, psychologicznego i społecznego transplantologii. Na naszym spotkaniu nie mogło również zabraknšć przekazania uczniom oœwiadczeń woli oraz opasek propagujšcych ideę transplantacyjnš.

Spotkanie trwało około 2 godz. i zostało zakończone quizem z wiedzy o transplantologii z nagrodami/ koszulki i opaski/. Warte uwagi jest podkreœlenie szerokiego zainteresowania transplantologiš zebranej młodzieży oraz jej aktywny udział w spotkaniu.

Za zaproszenie na spotkanie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich oraz Nauczycielce Tej Szkoły Pani Bożenie Pietruszewskiej.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań