Sejm 2016

W dniu 05.09.2016 r. na zaproszenie Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Pani poseł Anny Czech członkowie naszego stowarzyszenia w osobach Jacek Kapisz, Dariusz Borowski i Lech Poliński wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w gmachu SEJMU RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania była „Niewydolność Serca – Opieka

Nad Pacjentem”. Poruszane były problemy organizacji opieki nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością serca. Omawiano tryby postępowania, procedury szpitalne, koszty opieki w leczeniu tych pacjentów. Podano informacje o ilości przeszczepionych serc w 2015 roku. W Instytucie Kardiologii w Aninie przeszczepiono 42 osoby, a w Śląskim Centrum Chorób Serca przeszczepiono 33 osoby. W sumie w okresie, o którym mowa przeszczepiono 99 osób. Pozostałe 24 osoby zostały przeszczepione w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Członkowie naszego Stowarzyszenia obecni na tej konferencji przedstawili krótki zarys działalności SPS, oraz sprawy które, niepokoją nasze środowisko. Poruszyli między innymi sprawę zmieniających się cen leków, zwłaszcza immunosupresyjnych, czasową ich niedostępność na rynku, ogromną uciążliwość dostępu do wizyt u lekarzy różnych specjalności. Brak orientacji lekarzy pierwszego kontaktu w sprawach i problemach ludzi po transplantacji. W bardzo miłej i merytorycznej dyskusji odpowiadali na nasze pytania i wątpliwości zaproszone grono znakomitych lekarzy kardiologów i członków Narodowego Funduszu Zdrowia. W dyskusji brali udział: 1) Prof.  nadzw dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii 2) Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior – Śląskie Centrum Chorób Serca 3) Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński – Śląskie Centrum Chorób Serca 4) Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii 5) Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj Polskie Towarzystwo Kardiologiczne6) dr hab. med. Marek Gierlotka wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii 7) dr hab. n. med. Piotr Rozentryt Śląskie Centrum Chorób Serca 8) Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 9) Marek Woch Narodowy Fundusz Zdrowia 10) Maciej Karaszewski Narodowy Fundusz Zdrowia Z ramienia Sejmu RP 11) Posłanka Anna Czech Przewodnicząca Komisji Sejmowej prowadząca dyskusję. 12) Poseł Andrzej Sośnierz

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań