ZSP w Nietążkowie

Dnia 22 marca 2018 roku na zaproszenie Dyrekcji członkowie Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc w składzie – Roman Błażejczak (25 lat po pierwszej transplantacji i 7 miesięcy po retlansplantacji serca) oraz Stanisław Kaczorowski (16 lat po przeszczepie) uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą, w malowniczo położonym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w pow. Kościan.

Na kolejnych trzech godzinach lekcyjnych zapoznano młodzież z:

1. Osiągnięciami polskiej kardiochirurgii na przestrzeni lat – od 04.01.1969 r. (prof. Jan Moll – pierwszy nie udany przeszczep serca), przez przełomową pierwszą udaną operację przeszczepu serca z 05.11.1985 r. (prof. Zbigniew Religa);

2. Zagrożeniami wynikającymi z nadużywania dopalaczy, narkotyków, nikotyny, prowadzenia niezdrowego trybu życia i ich bezpośredniego wpływu na rozwój wszelkich chorób, w tym szczególnie chorób serca i układu krążenia;

3. Leczeniem chorych metodą transplantacji narządów i tkanek;

4. Potrzebami chorych oczekujących na przeszczepy organów. Wyrabianie świadomości i edukacja w zakresie dawstwa organów. Prawne aspekty obowiązujące w Polsce przy ich pobieraniu;

5. Wypełnianiem ”Oświadczeń Woli” oraz roli i zadaniach „POLTRANSPLANTU” w zakresie planowania, nadzoru i koordynacji działań w tej dziedzinie.

Najwięcej zainteresowania uczestnicy spotkania wykazali w czasie zapoznawania z historiami z naszego życia, w tym schorzeń, które doprowadziły do konieczności przeszczepu, a także dobrodziejstwami życia po przeszczepie serca, ciągłej walki z możliwością odrzutu i koniecznością przyjmowania leków immunosupresyjnych.

Szczególne zainteresowanie młodzież wykazała historią Romana, który jako pierwszy w Polsce w 2017 r. po przeżyciu 25 lat po przeszczepie został poddany pierwszej w Polsce udanej retransplantacji serca, która została przeprowadzona w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W trakcie prelekcji wielokrotnie podkreślano ogromną wdzięczność dla rodzin dawców za wyrażenie zgody na pobranie narządów od ich bliskich i wielki dar życia, który tą decyzją nam i wszystkim pacjentom ofiarowali.

Na spotkaniu wręczono uczestnikom oświadczenia woli, materiały informacyjne o SPS oraz wykonano kilka zdjęć pamiątkowych.

Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji spotkań z młodzieżą, wspaniałą atmosferę, wyjątkową empatię i zrozumienie uczestników składamy:

Pani Dyrektor mgr Arlecie Adamczak-Puk, Pani mgr Małgorzacie Korytowskiej pedagogowi szkolnemu i ks. Markowi Smólskiemu.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań