Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

W poniedziałek dnia 8 kwietnia 2019 roku na zaproszenie Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole członkini naszego stowarzyszenia Jesika Misztal oraz członek zarządu S.P.S. Stanisław Kaczorowski odbyli spotkanie z młodzieżą szkolną.

Tematem spotkania było „Leczenie organów metodą transplantacji”. Jesika Misztal zaprezentowała przygotowaną osobiście prezentację przybliżającą tą problematykę. W prezentacji pokazano polskie osiągnięcia na polu przeszczepiania różnych organów, w tym nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc oraz kończyn i twarzy. Zapoznano uczestników spotkania ze statystykami pacjentów oczekujących na przeszczepy organów, w tym przeszczep szpiku. Omówiono działalność POLTRANSPLANTU jako instytucji powołanej do koordynacji działań związanych z pobieraniem i przechowywaniem narządów i tkanek oraz z podstawami prawnymi wynikającymi z „Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, transporcie i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 11 maja 2017 roku”.

Zapoznano młodzież z zagrożeniami wynikającymi z zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, a także powikłań chorobowych będących skutkiem ich przyjmowania.

Przedstawiono i omówiono „Oświadczenie WOLI”, a osobom wyrażającym chęć darowania organów po swojej śmierci wręczono druk oraz poinstruowano o sposobie wypełnienia tego oświadczenia i konieczności poinformowania bliskich o takiej decyzji.

Przekazaliśmy własne historie o przyczynach choroby, które w konsekwencji doprowadziły nas do przeszczepu serca, a także jak należy żyć po przeszczepie serca, gdy przyjmowanie leków immunosupresyjnych obniżających naszą odporność niesie dodatkowe zagrożenia związane z zarażaniem wszelkimi infekcjami.

Na spotkaniu z młodzieżą podkreślaliśmy ogromną wdzięczność dla rodzin dawców za wyrażenie zgody na pobranie narządów od ich bliskich i wielki dar życia, który tą decyzją nam i wszystkim pacjentom ofiarowali.

W spotkaniu uczestniczyła również duże grono pedagogiczne.

Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji spotkania składamy Panu Dyrektorowi i całemu gronu pedagogicznemu za zaproszenie.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań