Angiografia – czyli badanie naczyniowe

Co to jest?

Jest to badanie naczyniowe polegające na uwidocznieniu badanych tętnic (arteriografia) lub żył (flebografia) oraz ich odgałęzień. Badane naczynia uwidacznia się najczęściej przy użyciu promieni rentgenowskich specjalnynymi aparatami – angiografami, po podaniu do naczyń tzw. kontrastu.

Kontrast podawany jest bezpośrednio do badanego naczynia. W pewnych sytuacjach kontrast można podać do żyły w zgięciu łokciowym, a obraz badanego naczynia wzmacniany jest cyfrową obróbką (angiografia subtrakcyjna). Uzyskiwany obraz jest dwuwymiarowy, dlatego często trzeba wykonywać badanie w kilku projekcjach (pod różnym kątem).

W angiografii oceniamy tylko światło naczynia, nie można uwidocznić jego ściany. Bardziej zaawansowane obrazy można uzyskać metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dzięki tym technikom można uzyskać także obraz trójwymiarowy, można ocenić także ściany naczyń.

Zastosowanie

Badania naczyniowe stosuje się m.in. w:

* chorobie niedokrwiennej serca – koronarografia,

* tętniakach aorty

* miażdżycy zarostowej tętnic kończyn

* miażdżycy tętnic szyjnych

* tętniak mózgu

* i wielu innych.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań