Kardiomiopatie swoiste

Termin kardiomiopatia swoista oznacza chorobę mięśnia sercowego występującą w przebiegu innych chorób.

Wyróżniamy:

* kardiomiopatię niedokrwienną – rozpoznawana, gdy uszkodzenie mięśnia sercowego jest nieadekwatne w stosunku do nasilenia choroby wieńcowej,

* kardiomiopatię zapalną – występuje, gdy zapalenie mięśnia sercowego jest skojarzone z dysfunkcją mięśnia sercowego,

* kardiomiopatię nadciśnieniową – kiedy przerostowi lewej komory serca towarzyszą cechy kardiomiopatii restrykcyjnej lub rozstrzeniowej z objawami niewydolności serca,

* kardiomiopatię w przebiegu chorób zastawkowych serca – (tzw. kardiomiopatia zastawkowa) – występuje, gdy wadzie zastawki, powodującej zaburzenia przepływu krwi, towarzyszy nieproporcjonalne uszkodzenie (dysfunkcja) mięśnia sercowego.

* kardiomiopatię w przebiegu chorób metabolicznych (np. nadczynności tarczycy, cukrzycy i innych),

* kardiomiopatię alkoholową – związaną z nadużywaniem alkoholu,

* kardiomiopatię połogową – gdy niewydolność serca rozwija się w okresie okołoporodowym.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań