Kardiomiopatie

Przez kardiomiopatię rozumiemy chorobę mięśnia sercowego przebiegającą z upośledzeniem jego funkcji.

Wyróżniamy kardiomiopatię rozstrzeniową, przerostową, restrykcyjną i arytmogenną dysplazję (kardiomiopatię) prawej komory.

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

* charakteryzuje się rozstrzenią (powiększeniem) i upośledzeniem funkcji lewej komory lub obu komór serca,

* czynniki predysponujące: genetyczne, wirusy i/lub zaburzenia immunologiczne, alkohol/toksyny. Niekiedy nie udaje się ustalić czynników które mogłyby być odpowiedzialne za rozwój kardiomiopatii (tzw. kardiomiopatia idiopatyczna). Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą wystąpić w przebiegu innych chorób układu krążenia (kardiomiopatie swoiste),

* przebiega najczęściej pod postacią niewydolności serca, przybierając zazwyczaj charakter postępujący,

* często występują zaburzenia rytmu serca, zmiany zakrzepowo-zatorowe lub nagły zgon.

Kardiomiopatia przerostowa

* charakteryzuje się przerostem lewej i/lub prawej komory, z reguły asymetrycznym, obejmującym przegrodę międzykomorową,

* najczęściej występuje rodzinnie,

* chorobę powodują mutacje genów,

* często w przebiegu choroby występują zaburzenia rytmu serca i nagły zgon w młodym wieku.

Kardiomiopatia restrykcyjna

* zaburzenia dotyczą funkcji rozkurczowej serca z nieprawidłowym napełnianiem komór serca,

* funkcja skurczowa jest prawidłowa lub niemal prawidłowa,

* przyczyny: w przebiegu innych chorób, np. skrobiawicy, sarkoidozy i innych. Niekiedy nie udaje się ustalić przyczyny.

Arytmogenna dysplazja (kardiomiopatia) prawej komory

* charakteryzuje się postępującą tłuszczowo-włóknistą degeneracją mięśnia prawej komory serca,

* występowanie rodzinne,

* często występują zaburzenia rytmu serca i nagły zgon w młodym wieku.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań