Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna – przywrócenie rytmu zatokowego serca za pomocą energii elektrycznej. Polega na wyzwoleniu impulsu elektrycznego zsynchronizowanego z wewnętrzną aktywnością serca, dzięki zarejestrowaniu załamka R w EKG. Metoda ta daje pewność, że bodziec elektryczny nie pojawi się podczas fazy ranliwej cyklu serca, czyli 60-80 ms przed i 20-30 ms po szczycie załamka T. Kardiowersję wykonujemy ze wskazań planowych lub nagłych:

1. Kardiowersja planowa:

* migotanie przedsionków

* trzepotanie przedsionków

2. Kardiowersja ze wskazań nagłych:

* napadowe częstoskurcze (nadkomorowe i komorowe, migotanie i trzepotanie przedsionków), jeśli towarzyszą im zaburzenia hemodynamiczne jak zespół małego rzutu, objawowa hipotonia, wstrząs, zaostrzenie objawów wieńcowych

* częstoskurcze nie reagujące na leczenie farmakologiczne

Przeciwwskazania

* bezwzględne:

zatrucie glikozydami naparstnicy

* względne:

migotanie przedsionków- małe szanse na przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego: długi czas trwania (>5 lat), znaczne powiększenie lewego przedsionka (>6 cm), nawroty po poprzednich kardiowersjach pomimo włączonego leczenia antyarytmicznego

Przygotowanie pacjenta

* chory na czczo

* kontrola poziomu potasu i ewentualne wyrównanie niedoborów

* jeśli migotanie przedsionków > 48 h, przygotowanie lekami przeciwkrzepliwymi przez 4 tygodnie

Wykonanie zabiegu

* wkłucie do żyły

* znieczulenie- najczęściej etomidat (Hypnomidate) w dawce 0.2 mg/kg

* odpowiednie przyłożenie nażelowanych elektrod- jedna w prawej okolicy podobojczykowej, druga w okolicy koniuszka serca (jeśli rozrusznik- kardiowersja przednio-tylna). Należy pamiętać, że w kardiowersji z elektrod przykładanych do klatki piersiowej tylko 25% wyzwolonej energii przechodzi przez serce. Około 75% energii pochłanianej jest przez tkanki otaczające serce, co m.in. powoduje skurcz mięśni szkieletowych towarzyszący zabiegowi

* wyzwolenie impulsu prądu: w trzepotaniu przedsionków wstępna dawka energii o jednofazowym kształcie może być mała-50 J, większa dawka wymagana jest dla kardiowersji migotania przedsionków-początkowo 200 J. Następne dawki energii należy zwiększać o 100 J, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 400 J. Można rozpoczynać zabieg od razu od wyższych wartości energii, by liczba wyładowań była mniejsza. W przypadku dwufazowego kształtu fal stosuje się mniejsze wartości energii. Krótki odstęp między wyładowaniami zwiększa stopień uszkodzenia. Dlatego zaleca się powtarzanie wyładowań w odstępach co najmniej 3-minutowych.

* zastosowanie leczenia przeciwzakrzepowego przez 4 tygodnie po umiarowieniu oraz ewentualne włączenie leczenia antyarytmicznego

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań