Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży

Dnia 10 maja 2014 roku na zaproszenie Ks.Bp. Janusza Stepnowskiego ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej, członkowie S.P.S. w osobach Stanisław Jerusalimcew – prezes, Jacek Kapisz – v-ce prezes, Andrzej Pabich -członek stowarzyszenia odbyliśmy spotkanie z młodzieżą akademicką Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Spotkanie w całości było poświęcone sprawom transplantacji narządów, a zwłaszcza sprawie przeszczepów serca i opieki nad osobami po transplantacji tego organu. Po serdecznym  powitaniu Ks. Dr prałata Jarosława Kotowskiego rektora i V-ce rektora Ks. Dr prałata Zbigniewa Skuzy pokazaliśmy zgromadzonym księżom alumnom i diakonom, film traktujący o przeszczepie serca p.t.”ESPERANZA”. Projekcja oglądana była w wielkiej ciszy i skupieniu. Spotkała się z wielkim zainteresowaniem seminaryjnej młodzieży akademickiej. Stanisław Jerusalimcew-19 lat po przeszczepie serca, Jacek Kapisz-10 lat po przeszczepie serca, Andrzej Pabich- 11 lat po przeszczepie serca, podzielili się swoimi wrażeniami i przeżyciami przed jak i po transplantacji serca. Próbowali wyjaśnić rodzaje swoich schorzeń, które doprowadziły do transplantacji. Panowie opowiadali również o oddaniu personelu medycznego, z którym spotkali się podczas pobytu w klinikach transplantacyjnych. Młodzież zasłuchana stawiała bardzo konkretne pytania dotyczące transplantologii, organizacji transportu narządów, świadomości społecznej odnośnie oddawania narządów po śmierci, ogólnego samopoczucia po przeszczepie i możliwości psychofizycznych. Spotkanie, w którym brało udział około 80 osób, skończyło się rozdawaniem oświadczeń woli, materiałów informacyjnych na temat przeszczepiania organów i komórek. Po zrobieniu kilku pamiątkowych fotografii i serdecznym podziękowaniem od organizatorów spotkania opuściliśmy gościnną ziemię Łomżyńską.

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań