studio_graficzne
       projekt w.studio

 powrót
Walne Zebranie Członków SPS 2016

W dniu 3 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków SPS.


Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok, które zostało przyjęte przez Walne Zebranie.


Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie, które również zostało przyjęte przez Walne Zebranie.


Walne Zebranie członków SPS udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.


W wyniku głosowania do nowego Zarządu weszły następujące osoby:


Wanda Antkowiak

Dariusz Borowski

Izabella Gizińska

Justyna Gruczek

Stanisław Kaczorowski

Jacek Kapisz

Ewa Krześniak

Jadwiga Pietruszka

Lech Poliński

Małgorzata Zielińska


W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:


Krzysztof Ciamulski

Zbigniew Harasimczuk

Elżbieta Krzyżanowska


Walne Zebranie Członków SPS nadało tytuł Honorowego Prezesa SPS

Stanisławowi Jerusalimcew.


Zarząd SPS ukonstytuował się następująco:


Prezes          Jacek Kapisz

V-Ce Prezes  Dariusz Borowski

Sekretarz      Małgorzata Zielińska

Skarbnik       Izabella Gizińska

Członek        Wanda Antkowiak

Członek        Justyna Gruczek

Członek        Stanisław Kaczorowski

Członek        Ewa Krześniak

Członek        Jadwiga Pietruszka

Członek        Lech Poliński


Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:


Przewodnicząca   Elżbieta Krzyżanowska

Członek              Krzysztof Ciamulski

Członek              Zbigniew Harasimczuk


1procent


KRS: 0000268880

Przekaż nam 1% swojego podatku, to nic nie kosztuje!
Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za 2016 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 18 847,17 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.
Więcej w zakładce


Organizacja spotkań


Serwis www.przeszczepserca.pl ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie (szczególnie dotyczące leków) zostały podane włałciwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultnaci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.