studio_graficzne
       projekt w.studio

 powrót
I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

12 lutego 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc zorganizowało sympozjum dla młodzieży licealnej i społeczności lokalnej przybliżające tematykę transplantologii narządów w Polsce.


Prezentację prowadziła koordynatorka Poltransplantu Teresa Danek. W trakcie prezentacji pokazano polskie osiągnięcia na polu przeszczepiania różnych organów, w tym nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc oraz kończyn i twarzy.Zapoznano uczestników spotkania ze statystykami pacjentów oczekujących na przeszczep organów, w tym przeszczep szpiku. Omówiono działalność Poltransplantu jako instytucji powołanej do koordynacji działań związanych z pobieraniem i przechowywaniem narządów i tkanek oraz podstawami prawnymi wynikającymi z „Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, transporcie i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 11 maja 2017 roku.


Członkowie Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc: Wiesława Fifielska Htx, Izabella Gizińska, Magdalena Hajka Htx, Barbara Rybacka Htx, Małgorzata Zielińska oraz Dariusz Borowski Htx Prezes S.P.S. w trakcie spotkania podzielili się z licealistami swoimi osobistymi historiami i drogą jaką przeszli do przeszczepu serca. Zaciekawiona młodzież zadawała intrygujące ją pytania na temat transplantacji jako ostatecznej i sprawdzonej metodzie leczenia niewydolności serca.


Kolejnym ciekawym akcentem sympozjum był konkurs zorganizowany przez S.P.S. sprawdzający wiedzę młodych ludzi biorących udział w spotkaniu na temat transplantologii. Wiedza wyniesiona z prezentacji była imponująca, więc rozdano wiele symbolicznych nagród dla zwycięzców.


Przedstawiono i omówiono „Oświadczenie Woli …”. Osoby wyrażające chęć posiadania takiego oświadczenia poinstruowano o sposobie jego wypełnienia i konieczności poinformowania bliskich o swojej decyzji.


Na spotkaniu z licealistami nie zabrakło również chwili zadumy i wzruszenia, gdy członkowie naszego Stowarzyszenia dzielili się swoją wdzięcznością dla dawców i ich rodzin, dziękując za najpiękniejszy dar jaki otrzymali – zdrowe SERCE i nowe ŻYCIE.


Dziękujemy za możliwość spotkania z młodzieżą i za serdeczne przyjęcie członków S.P.S. Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji spotkania składamy Pani Dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie.


logoSPS

KRS: 0000268880


Przekaż nam 1% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za 2018 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 17 283,90 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.
Więcej w zakładce


Organizacja spotkań


Serwis www.przeszczepserca.pl ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie (szczególnie dotyczące leków) zostały podane włałciwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultnaci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.